Glej

Hlavním půdotvorným procesem při vzniku těchto půd je glejový pochod. Pod mělkým humusovým horizontem, někdy zrašeliněným, leží zajílený, mazlavý, glejový horizont, trvale ovlivněný vysokou úrovní hladiny podzemní vody. Vytvořil se při redukčních pochodech, probíhajících při trvalém zamokření a za přítomnosti většího množství organických látek. Trojmocné železo je redukováno na dvojmocné, které pak zabarvuje zaminu do zelenavých a modravých odstínů. Typickým příkladem je organozem glejová z lokality rybník Krejcar v chráněné oblasti Žďárské vrchy. Ve srchní části probíhá intenzivní proces humifikace ale hlavním půdotvorným procesem těchto půd je glejový půdní proces při kterém v tomto případě vzniká Tm raseliní mesický horizont. Dalším příkladem glejového půdního procesu je spodní část fluvizemí, která je trvale v dosahu vodního sloupce. Příkladem můžou být například fluvizemě z lokality Strážnické pomoraví kde je výrazně vyvinut Gr horizont.

glej
glej