Braunifikace

Vlivem zvětrávání, které probíhá během vzniku půd a během jejího vývoje, dochází k mechanickému rozpadu a chemické přeměně primárních minerálů, z nichž dochází k uvolňování železa a jeho disperzi postupně ve vzrůstajícím množství. Obecně lze říci, že lze se jedná o transformaci, přeměnu primárních sloučenin železa na formy sekundární, v půdním tělese stabilnější. Výskyt v tzv. kambických (metamorfických) horizontech, zejména v horizontu Bv, případně Br, Bp aj. Braunifikace je půdní proces dominantní v půdním typu kambizem. Nalezneme jej i v půdním typu například hnědozem či pseudoglej. 

 

braunifikace u hnědozemě z lokality Nebužely
kambický proces u pseudogleje
kambický proces u pseudogleje