Eluviace (vyplavování, ochuzování)

Obecný proces popisující ochuzování o určité látky v daném horizontu. Tedy jde o pohyb látek z určité části půdního profilu směrem do podloží (např. vznik albického horizontu). Významnými eluviálními procesy jsou: vyluhování, dekalcifikace (degradace), illimerizace (lesivace) a podzolizace. Tento půdní proces probíhá v půdách jako jsou například pseudoglejluvizem a podzol.

Arenický podzol pod Borným, horizont Ep, vzorek 2
Arenický podzol pod Borným, horizont Ep, vzorek 2
Luvizem na sprašové hlíně, Hradčanské stěny, Dokesko, horizont El
Luvizem na sprašové hlíně, Hradčanské stěny, Dokesko, horizont El
Podzol, Pasecká Skála, Žďárské vrchy, horizont E
Podzol, Pasecká Skála, Žďárské vrchy, horizont E