Iluviace (obohacování)

Proces obohacování o určité látky v daném horizontu. Tedy jde o pohyb látek do určité části profilu, kde se akumulují (např. vznik luvického a spodického horizontu) při illimerizaci a podzolizaci. Tento proces nalezneme například v Bt horizontu hnědozemě nebo typicky u podzolu.

iluviace u hnědozemě z lokality Nebužely
iluviace u hnědozemě z lokality Nebužely
iluviace u arenického podzolu z lokality,kontakt Ep a Bhs horizontů, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,kontakt Ep a Bhs horizontů, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,Bhs horizont, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,Bhs horizont, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality, hor. Bs Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality, hor. Bs Pod Borným, Dokesko
iluviace u luvizemě na spraši z lokality Hradčanské stěny, Dokesko, hor. Bt
iluviace u luvizemě na spraši z lokality Hradčanské stěny, Dokesko, hor. Bt
iluviace u podzolu na Pasecké skále, Žďárské vrchy, horizont Bhs
iluviace u podzolu na Pasecké skále, Žďárské vrchy, horizont Bhs