Proces ilimerizace

Proces mechanické migrace drobných minerálních částic, zejména jílu z vyšší části půdního tělesa směrem dolů, kde potom dochází k nabohacení o jílové částice, tedy vzniku tzv. luvického (argilického) horizontu (Bt), který je charakteristický povlaky jílů na jednotlivých pedech. Půdní proces dominantní v půdním typu luvizem, vyskytující se také v půdních typech hnědozem a šedozem.

iluviace u hnědozemě z lokality Nebužely
iluviace u hnědozemě z lokality Nebužely
iluviace u luvizemě na spraši z lokality Hradčanské stěny, Dokesko, hor. Bt
iluviace u luvizemě na spraši z lokality Hradčanské stěny, Dokesko, hor. Bt