Proces oglejení

Proces probíhající při periodickém provlhčování půdního profilu převážně povrchovou vodou. Dochází tedy ke střídání redukčních a oxidačních pochodů vedoucích k hromadění železa, případně manganu na stěnách makropórů a ke vzniku typicky rezivě skrvnitého (mramorování) zbarvení. Nápadný je také vznik novotvarů, tzv. železitomanganitých bročků. Výskyt v tzv. mramorovaných redoximorfních horizontech Bm. Půdní proces dominantní v půdním typu pseudogleji, vyskytující se také v půdních typech stagnoglej a luvizem.

kambický proces u pseudogleje
kambický proces u pseudogleje
oglejení u pseudogleje, Kameničky, Volákův kopec, Žďárské vrchy
oglejení u pseudogleje, Kameničky, Volákův kopec, Žďárské vrchy