Glejový proces

Proces redukce sloučenin železa, případně manganu v anaerobních podmínkách (nedostatek kyslíku) s charakteristickým modrým až modrozeleným zbarvením půdního horizontu, často za současného zvýšení obsahu organických látek. Výskyt v glejových a reduktomorfních horizontech G. Půdní proces dominantní v půdním typu glej, vyskytující se také v půdních typech stagnoglej a organozem glejová.

oglejení u organozemě glejové, lokalita rybník Krejcar, Žďárské vrchy
oglejení u organozemě glejové, lokalita rybník Krejcar, Žďárské vrchy