Podzolizační proces

Proces migrace hliníku a železa, často v doprovodu organických látek do spodních částí půdního profilu za vzniku spodických horizontů (Bhs, Bsh, Bs). Jedná se o horizonty s výraznou rezivou a černorezivou barvou, často s amorfními rezivými až černými výplněmi intergranulárních pólů. Půdní proces dominantní v půdním typu podzol, vyskytující se také v půdním typu kryptopodzol.

iluviace u arenického podzolu z lokality,kontakt Ep a Bhs horizontů, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,kontakt Ep a Bhs horizontů, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,Bhs horizont, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality,Bhs horizont, Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality, hor. Bs Pod Borným, Dokesko
iluviace u arenického podzolu z lokality, hor. Bs Pod Borným, Dokesko
iluviace u podzolu na Pasecké skále, Žďárské vrchy, horizont Bhs
iluviace u podzolu na Pasecké skále, Žďárské vrchy, horizont Bhs