Solončakování

Proces akumulace lehce rozpustných solí, zejména sodíku v půdním profilu, s typickým salických diagnostických půdním horizontem S. Diagnostikován pomocí vodivosti půdního roztoku. Půdní proces dominantní v půdním typu solončak (v ČR pouze ojedinělé výskyty).

solončakování
solončakování