Antropogenní ovlivnění

Proces, kterým do přirozeného vývoje zasahuje člověk. Člověk může měnit hloubku a intenzitu prohumóznění, měnit fyzikální a fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti půd, často také způsobuje kontaminaci půdního profilu cizorodými organickými i xenobiotickými částicemi. Pokud dojde k převaze antropogenního ovlivnění nad přírodními půdními procesy nazýváme půdní typ kultizem, pokud člověk půdu přímo vytváří, zejména nakupením různých substrátů jedná se o půdní typ antropozem.

antropogenní prvky v půdě z lokality Tuněchody
antropogenní prvky v půdě z lokality Tuněchody
antropogenní prvky v půdě z lokality Orlí, Brno
antropogenní prvky v půdě z lokality Orlí, Brno