Černozem černická

Černozemě jsou hlubokohumózní (0,4 – 0,6 m) půdy s černickým horizontem Ac, vyvinuté z karbonátových sedimentů. Jsou to sorpčně nasycené půdy s obsahem humusu 2,0 – 0,5 % (od nejlehčích přez nejtypičtější středně těžké k těžkýcm) v horizontu Ac. Vytvořily se v sušších a teplejších oblastech v podmínkách ustického vodního režimu, ve vegetačním stupni +-2 ze spraší, písčitých spraší a slínů (Němeček a kol., 2001).
Příkladem je černozem černická z lokality Brozany nad Ohří. Obsahuje antropicke znaky a horizonty Ac a A/Cgk, coz znamena, ze převažujícím půdním procesem je humifikace a ve spodni casti je substrát mirně oglejený, ale stale karbonátový. 

Černozem černická
Černozem černická